Regulamin

Regulamin sprzedaży dokonywanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sprzedaż internetowa i telefoniczna)

 


1. Informacje ogólne.

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.agrocentrumwb.opole.pl, prowadzony jest przez  Agrocentrum WB , wpisany w CEDiG i będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 7541483485. Agrocentrum WB prowadzi działalność przy ulicy Pomorska 3a , 45-321 Opole.
 
 

2. Sprzedaż towarów w drodze internetowej dokonywana jest za pośrednictwem strony internetowej o następującym adresie:www.agrocentrumwb.opole.pl 


2. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:


1. Konsument – osoba fizyczna nabywająca towar w celach nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową;
2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nabywająca towar w celu związanym choćby pośrednio z działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową;
3. Kupujący – podmiot w pkt. 1 i 2 składający ofertę umowy sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem w/w stron internetowych lub telefonicznie;


3. Zamówienia.


1. Na wskazanych w pkt I.2. stronach internetowych Firma Agrocentrum WB Opole prezentuje towary wraz ze wskazaniem ich ceny nabycia, orientacyjnej aktualnej dostępności towarów i orientacyjnego przewidywanego terminu wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez koszyk sklepowy lub telefonicznie. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu, w którym Kupujący winien dokonać potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Zamówienia niepotwierdzone przez Kupującego przez okres 3 dni od momentu jego złożenia będą automatycznie usuwane, a zamówienie nie będzie realizowane. Niezbędnym elementem złożonego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego adresu e-mail lub numeru telefonu, dzięki któremu Firma Agrocentrum WB Opole będzie mogła dokonać potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienianieposiadające numeru telefonu lub adresu e-mail nie będą realizowane. Do konsumentów w zakresie okresu realizacji zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz oodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przypadku ofert składanych przez Przedsiębiorców zostaje wyłączony przepis art. 661 Kodeksu cywilnego.
3. Na zakupiony towar Firma Agrocentrum WB Opole wystawia kupującemu paragon fiskalny lub fakturę VAT. Przy zakupie przez Przedsiębiorcę, faktura VAT zostanie wystawiona tylko pod warunkiem podania przez niego pełnych danych firmy wraz z numerem NIP. 
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych.(Dz.U.Nr.133 poz.883) uprzejmie informujemy, że zobowiązujemy się do ochrony danych adresowych. Administratorem tworzonej w ten sposób bazy jest Firma Agrocentrum WB Opole. Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglądu do przesłanych danych osobowych oraz ich poprawy lub usunięcia. Złożenie zamówienia wraz z jego potwierdzeniem przez Kupującego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach dotyczących umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych Firmę Agrocentrum WB Opole.


4. Zapłata za zamówiony towar.


Zapłata za towar zakupiony w Firmie Agrocentrum WB Opole nastąpić może w następujących formach:


1. Przelew/wpłata na rachunek bankowy. Zapłata następuje poprzez dokonanie  przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Firmy Agrocentrum WB Opole, przed dokonaniem wysyłki towaru do Kupującego. Dane potrzebne do dokonania przelewu/wpłaty na rachunek Firmy Agrocentrum WB Opole zostaną przesłane Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail, wraz z podanym możliwym terminem wysyłki towaru. Towar zostanie Kupującemu wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy Agrocentrum WB mBank 64 1140 2004 0000 3002 7550 3364.
2. Płatność przy odbiorze. Zapłata za zamówiony towar następuje gotówką przy odbiorze towaru od kuriera lub przedstawiciela handlowego Firmy Agrocentrum WB Opole w chwili dostarczenia towaru, kurierowi lub przedstawicielowi handlowemu naszej firmy, gotówką.
3. Zakup na raty.

 

Agrocentrum Wiesław Basak oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

Skorzystaj z opcji płatności Credit Agricole Raty i wybieraj to, co najlepsze.
Przekonaj się jakie to proste:
przy każdym towarze, który może być kupiony na CA Raty sprawdź wysokość raty,

gdy kupujesz więcej rzeczy, za całe zakupy zapłacisz w ratach - wygodnie. 

z rat skorzystasz do max. kwoty 20 000 zł.
samodzielnie dobierzesz ilość rat i ich wysokość tak by spłata nie była dla Ciebie kłopotliwa.

szybko i bez zbędnych formalności wypełnisz wniosek bez wychodzenia z domu.

umowę i zakupy dostaniesz do domu.

Sprawdź !

 

5. Leasing.

 

Niezależnie od sprzedaży towarów z wykorzystaniem jednego z wyżej wskazanych sposobów płatności, istnieje możliwość skorzystania z leasingu.W takim wypadku wszelkie formalności dokonuje samodzielnie klient u wybranego leasingodawcy, który następnie nabywa towar od Firmy Agrocentrum WB Opole.


6. Ceny i warunki dostawy towarów.


Przesyłka kurierska
1. Dostarczany towar w zależności od jego gabarytów spakowany jest w kartonowe opakowanie lub umieszczony jest na drewnianej palecie. Cena przesyłki na terenie kraju jest zryczałtowana i jest uzależniona od wagi i gabarytów urządzenia ( od 20zł do 320 zł brutto) . Po odebraniu towaru prosimy w obecności kuriera o sprawdzenie, czy paczka nie była otwierana lub nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzona zostanie, iż paczka jest uszkodzona lub była otwierana  klient winien odmówić przyjęcia przesyłki. O fakcie tym prosimy poinformować Firmę Agrocentrum WB Opole wysyłając e-mail na adres kontakt@agrocentrumonline.pl lub telefonicznie na numer 77 457 96 30. Po otrzymaniu informacji od klienta Firma Agrocentrum WB Opole wyśle nową przesyłkę do Kupującego, na koszt Firmy Agrocentrum WB Opole.
2. Wszystkie przesyłki doręczane są Kupującemu na zasadzie „door to door”. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki, której waga przekracza 10 kg. Do dostarczanego sprzętu dołączona będzie dokładna instrukcja pierwszego samodzielnego zmontowania i uruchomienia sprzętu, wraz z dowodem zakupu (paragon lub Faktura VAT) oraz kartę gwarancyjną. Standardowo przesyłka na terenie kraju dociera na miejsce w ciągu 24 godzin od momentu wysłania. Dostawy odbywają się w dni robocze, w godzinach od 9 do 17. 
3. Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta z Przedsiębiorcą Firma Agrocentrum WB Opole nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów będących następstwem działania lub zaniechania firmy kurierskiej, oraz za  wynikłą z tego powodu szkodę. 

 Transport firmowy Agrocentrum WB Opole
1. Dostarczenie towaru transportem firmowym Agrocentrum WB Opole.Koszt dostawy do uzgodnienia z zamawiającym.. W czasie dostawy, pracownik Firmy Agrocentrum WB Opole przeprowadzi niezbędne szkolenie Kupującego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Dostarczany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Dzień oraz godzina dostawy ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i zależna jest od dostępności towaru oraz miejsca jego dostarczenia i kosztem dostawy.Standardowo termin ten wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
2. Do dostarczanego towaru dołączony będzie dowód zakupu oraz koszt dostawy towaru.(paragon lub Faktura VAT)


Odbiór osobisty
Odbiór osobisty w siedzibie Firmy Agrocentrum WB Opole możliwy jest po wcześniejszym złożeniu zamówienia poprzez koszyk sklepowy, wybraniu odpowiedniej opcji dostawy i otrzymaniu od nas potwierdzenia o dostępności zamawianego towaru. Odbierając towar, pracownik naszej firmy przeprowadzi niezbędne szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Odbierany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Kupujący nie ponosi żadnych
opłat związanych z odbiorem, za wyjątkiem kosztów samodzielnego dojazdu i transportu.


7. Gwarancja oraz niezgodność towaru z umową.


1. Towar sprzedawany przez Firmę Agrocentrum WB Opole posiada gwarancję sprzedającego, producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie całego kraju. Jeśli dostarczony wraz z towarem dokument gwarancji nie stanowi inaczej, w przypadku gdy towar nabywa Konsument okres gwarancji wynosi 24 miesiące, natomiast gdy towar nabywa Przedsiębiorca 12 miesięcy, z jednoczesnym wyłączeniem praw z tytułu rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego.  
2. Reklamacje należy składać na piśmie na adres siedziby Firmy Agrocentrum WB Opole lub e-mailem na adres kontakt@agrocentrumonline.pl lub ustnie w siedzibie Firmy Agrocentrum WB Opole
3. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Konsumentowi przysługują prawa określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.


8. Serwis


1. Zamówiony towar przed jego wysyłką do Kupującego zostanie przez pracownika serwisu Firmy Agrocentrum WB Opole sprawdzony pod kątem jego kompletności, sprawności oraz zgodności ilościowej z zamówieniem. Następnie po zapakowaniu towar zostanie wysłany do Kupującego. 
2. W przypadku gdy gwarancji na towar nie udziela Firma Agrocentrum WB Opole a jedynie jego producent lub dystrybutor wykaz wszystkich punktów serwisowych na terenie Polski winien znajdować się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. W przypadku trudności w realizacji swoich praw gwarancyjnych lub konieczności serwisu pogwarancyjnego prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@agrocentrumonline.pl 


9. Odstąpienie od umowy.


1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania. Warunkiem dokonania zwrotu ceny towaru jest wysłanie na adres Firmy Agrocentrum WB Opole lub e-mailem na adres kontakt@agrocentrumonline.pl w ciągu 14 dni od momentu otrzymania dostawy towaru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Klient ma 14 dni na zwrot towaru po odstąpieniu od umowy i nie mozna ograniczać tego czasu.
2. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przy odstąpieniu od umowy przez Konsumenta zwrot towaru zawsze odbywa się na jego koszt. Zwroty przysyłane na koszt Firmy Agrocentrum Opole WB nie będą odbierane. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, zostanie do Państwa wysłana korekta faktury VAT, którą Konsument ma obowiązek podpisać i odesłać do siedziby Firmy Agrocentrum WB Opole. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
3.Oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsumenta zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny należy dostarczyć na adres Agrocentrum WB ul.Pomorska 3a 45-321 Opole 

 

10. Promocje

Organizatorem akcji promocyjnych / rabatów jest Sklep Internetowy.  Akcje obejmują wybrane towary wyszczególnione w zakładce PROMOCJE jak również na stronie głównej Sklepu Internetowego.

 

 

11. Postanowienia końcowe


Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w trakcie korzystania ze sklepu internetowego Firmy Agrocentrum WB Opole  w szczególności za błędnie podane dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (omyłka co do wyboru towaru lub jego ilości towaru, błędny adres dostarczenia towaru itp.). Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Agrocentrum WB Opole a Kupującym,który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Agrocentrum WB Opole a Kupującym, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy Agrocentrum WB Opole
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2015r .